rotary sverige

club admin

I Club Admin hittar ni medlemsregister, e-postlistor, klubbens dokument, närvarorapportering, sök medlemmar i hela Sverige mm


rotary international

MY ROTARY

På Rotary.org hittar ni informationsmaterial, guidelines, logo, utbildningsmaterial mm