Eventkommittén

  • Planera och genomföra aktiviteter för att främja kamratskap och trivsel i klubben.
  • Ansvara för insamlingar och sökande av medel till klubbens projekt.

Kommitté 2020-2021

  • Leif Ljung (Ordf)
  • Sven Saghamre (vice)
  • Marianne Sörling
  • Lars Engström
  • Fredrik Wahlgren
  • Gun Sandström
  • Erica Lönnehed
  • Lars Martinsson

Kontakta Eventkommittén