INTERNATIONELLA KOMMITTÉN

Ansvara för klubbens internationella verksamheter såsom:
  • Vänort
  • Vänskapsutbyte (RFE, VTT, RYLA)
Ansvarar för Rotary Foundation och Future Vison Plan

Kommitté 2020-2021

  • Staffan Berntsson (Ordf)
  • Carl-Axel Ambring (Vice)
  • Bengt Helgius

Kontakta Internationella kommittén


Dokument