Medlemskommittén

 • Välkomna medlemmar och gäster vid veckomöten
 • Föra närvarolista och gästlista
 • Medlemsintagning och klassificering.
 • Namnbrickor och infobrev till nya medlemmar.
 • Hålla kontakt med medlemmarna vid längre frånvaro
 • medlemsKommittén 2020-2021

  • Karin Kastensson (Ordf)
  • Petra Ekström (vice)
  • Patric Ljunggren
  • Renée Bengtsson
  • Erik Bick
  • Mats Johansson
  • Henric Johansson
  • Katerina Stefouli
  • Henrik Johansson
  • Katarina Hallgren

  Kontakta Medlemskommittén


  Föreslå en ny medlem

  Dokument

  Checklista inför ansökan av medlemskap

  Innan förslag på ny medlem lämnas in, beakta följande punkter:

  • Personen är någon du känner väl och kan gå i god för
  • När du rekommenderar en person till medlemskap, tar du på dig en fadderroll för den blivande medlemmen och kommer som fadder också följa upp att den nya medlemmen trivs och deltar på våra möten och i kommittéarbetet.
  • Den sökande har upplysts om att det finns en möjlighet att ansökan avslås och att detta besked i så fall ges utan förklaring. Både besked om medlemskap eller avslag av ansökan lämnas av medlemskommittén.
  • Ansökningsblanketten fylls i fullständigt
  • Förslag på klassifikation (yrkesgrupp, ej befattning) skrivs på engelska, max två ord.
  • Sista stycket på blanketten avseende verksamheter, som gör den tänkbara medlemmen särskilt lämpad som Rotarian, används för att beskriva varför du tycker att denna person skulle passa som medlem i LARK. Här beskrivs den sökandes jobb kortfattat samt anledning till att personen rekommenderas.
  • Ifylld blankett lämnas till medlemskommittén.