Information till medlemmar

Rotary är ett världsomspännande och unikt nätverk där alla får en möjlighet att öka sitt samhällsengagemang, både lokalt och globalt. 

Vi träffas på fredagar klockan 08:00, på Aludden Prôvidore i Lerum
Kom gärna och mingla från 07:45

Frukost
Frukosten betalas med frukostkuponger som köps på Aludden.
10 kuponger kostar 600 kr. Man betalar även om man inte äter.

Gäster
Rotary är en öppen organisation och medlemmar bjuder ofta in gäster till möten.
En gäst som inte är medlem måste vara inbjuden av en Rotarymedlem.
Som Rotaryvärd välkomnar man sin gäst, bjuder på frukost och sitter tillsammans med gästen vid bordet. Informerar om sin klubb och ser till att gästen får en positiv upplevelse av Rotary.
Rotarianer är alltid välkomna att delta i annan klubbs möte, både i Sverige och övriga världen.

Skriv några rader om dig själv och skicka detta till klubbens IT-ansvarig
Vi vill gärna att du även skriver en kort presentation av dig själv på 2-3 rader, som vi kan lägga ut på vår hemsida, under fliken "medlemmar".
Skicka din information till: lark@lerumaspenrk.se
Under fliken ”Om Oss” och ”Medlemmar” får du förslag på hur det kan se ut.

Adressändringar och närvarorapporter skickas till lark@lerumaspenrk.se

Medlemskap

Vill du föreslå ny medlem?
Fyll i Ansökningsblankett för ny medlem och lämna den till medlemskommittén

 

Ansvar i samband med medlemskap i Rotary

Vad Rotarianer får ut av Rotary beror till stor del på deras egen insats. Många av kraven i samband med medlemskapet är avsedda att hjälpa klubbmedlemmarna att delta mer helhjärtat och få glädje av rotaryupplevelsen. För att klubbarna ska förbli starka måste alla rotarianer dela på ansvaret att bjuda in nya medlemmar till Rotary.
Även nya medlemmar kan ta med sig gäster eller att bjuda in dem till att delta i ett projekt.
En Rotarian bör ha ett starkt intresse för osjälviskt tjänande genom personligt engagemang.

NÄRVARO
Att delta i klubbmöten varje vecka ger medlemmarna möjlighet att delta i kamratskapet i klubben och förbättra
yrkes- och personliga kunskaper.
En aktiv Rotarian bör ha en närvaro på minst 30%. Om medlemmarna missar sin egen klubbs möten uppmuntras de att vidga sin rotaryhorisont och gottgöra sin frånvaro genom att delta i en annan rotaryklubbs möte någonstans i världen.

Rotarys uppförandekod

Som rotarian kommer jag att:

  1. Värna om integritet – min egen och andras  
  2. Använda min yrkeserfarenhet och mina kunskaper för att hjälpa andra
  3. Främja höga etiska normer
  4. Behandla mina medmänniskor med respekt
  5. Främja erkännande och respekt för alla yrken
  6. Ställa mina yrkeskunskaper till förfogande för unga människor och för att förbättra situationen för behövande
  7. Leva efter Rotarys ideal enligt det s.k. Fyrafrågeprovet
  8. Undvika att använda mitt medlemskap i Rotary för egen vinning