pr & informationskommittén

 • Hålla kontakt med media
 • PR-material
 • Utbilda i Rotarykunskap
 • Vid Rotarys årsdag, 23 feb, informera om Rotary, dess historia, syfte och mål

Kommitté 2020-2021

 • Jaana Kollberg (Ordf)
 • Per-Anders Broman (vice
 • Håkan Boquist
 • Lena Engström
 • Stefan Egerstad
 • Mattias Christenson
 • Mats Persson

Kontakta Pr och Info