programkommittén

 • Förbereda och ordna program för klubbens sammanträden
 • Rapportera till IT-ansvarig så rätt info läggs in på hemsidan.
 • Informera Klubbmästaren vid ändringar av mötestider
 • programKommitté 2020-2021

  • Marianne Andersson (Ordf)
  • Mikael Burman (vice)
  • Ingemar Lundgren
  • Angela Liljenberg
  • Kajsa Räntfors
  • Marika Björnum
  • Stina Feuk
  • Christer Liljenberg

  Kontakta Programkommittén