Klubbens styrelse 2020-2021

PRESIDENT
Mats Terborn
070-590 73 52
mats.terborn@gmail.com

INK.PRESIDENT
Lena Alervall
070-224 00 18
lena.alervall@mixim.se

SEKRETERARE 
Renée Jonson
renee@famjonson.se

KLUBBMÄSTARE
Bengt Helgius
070-336 29 19
bengt@helgius.se

SKATTMÄSTARE
Silvana Ljung
070-288 37 70
silvana.ljung@telia.com

SUPPLEANT
Per-Anders Broman
070-598 74 45
per-anders.broman@teknosell.se

PAST PRESIDENT
Karin Kastensson
070-815 86 84
karin.kastensson@lerum.se


Presidentens tema för 2020-2021

Trivsel och glädje - godhet, mänsklighet - våra ledstjärnor!

Klubbfunktionärer utanför styrelsen

Revisor Petra Ekström, tom 2021-06-30
Revisor Johan Nord, tom 2022-06-30
Executive Secretary Jeanette Gynning
TRF ansvarig Mikael Burman
Kontaktperson Ungdomsutbytet Christer Liljenberg
Kontaktperson Läkarbanken Cecilia Lindblom Hilton
Närvarorapportör Karin Kastensson, Mikael Burman
IT-samordnare Jeanette Gynning, Mikael Burman
Arkivarie Silvana Ljung
GDPR ansvarig Mikael Burman