Ava Murphy & Leone Gynning - Sommarutbyte 2017

ungdomsutbyte

  • Ansvara för klubbens utbytesprogram
  • Kommittén ska även stimulera ungdom till deltagande i internationella och nationellt arrangerad studie- och lägerverksamhet

Kommitté 2020-2021

  • Anna-Lena Johansson (ordf)
  • Bengt-Olof Fagerström (vice)
  • Elisabeth Forsberg
  • Johan Nordh
  • Mats Lomander

Kontakta Ungdomsutbyteskommittén