Massajflickorna

Som ett sidoprojekt till ’RubyCup in LungaLunga’  sponsrar vi 60 massajflickor så de får gå i skolan.

Trots "avgiftsfri" grundutbildning i Kenya är den inte gratis då uniformsplikt råder, transporter och skolböcker kostar. Om fäderna vägrar betala stannar flickorna hemma för att arbeta i hemmet och/eller gifts bort.

Vi hjälper till med fadderskapet och har kontakt med Bendettah Thomas som är föreståndare för kvinnocentret Nikumbuke.
Bendettah ser till att flickorna får uniform, skor, lunch samt betalar skolavgifterna.

Bendettah gör regelbundna besök på skolorna och följer upp så att flickorna verkligen går där. Hon har också regelbunden kontakt med mammorna, eftersom de är del av kvinnoprojektet Nikumbuke där hälsa och utbildning är två viktiga frågor.

KOSTNADER PER LÄSÅR
Skolavgift, skolböcker                 ca 180 kr
Skoluniform (2st) + skor                  200 kr
Lunchbidrag                                      180 kr

Utöver detta betalar vi för Bendettahs resor till skolorna, som ligger drygt en timme bort.
Dit går inga bussar, utan hon måste åka motorcykel och det kostar så mycket som 80 kronor per resa T/R.
Det gör att den sammanlagda kostnaden för att stötta en massajflicka i skolan blir 600 kr/år.

Ett stort tack till alla faddrar som gjort detta möjligt!