Presidentens val

Det ligger i vårt största intresse att bidra och medverka till såväl lokala som nationella och internationella projekt som verkar i vår anda. Nedan är exempel på vad klubben stöttat hittills.

2020-2021: Hela människan (ria) & barncancerfonden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


2019-2020: Maskrosbarn

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Barnrättsorganisation Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. Maskrosbarn har bland annat mottagit utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter.


2018-2019:

Zambias barn är en hjälporganisation skapad 2005. Styrelsen har sitt säte i Alingsås och består av totalt tio personer. Alla arbetar helt ideellt och samverkar för att barnen i Zambia skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad. Föreningen verkar i norra Zambia, i ”Kopparbältet”, med focus kring byarna Kanyenda och Mpongwe.

Utöver skolan som är grunden för verksamheten så bedriver vi några mindre projekt i syfte att stärka civilsamhället på olika sätt. Kanyenda Center är den största arbetsgivaren i området.

Svenska Djurambulansen är en ideell volontärverksamhet med uppdraget att hjälpa djur och djurägare i nöd genom en säker och professionell transport till veterinär eller annan lämplig instans. De som kör djurambulanserna gör det utan ersättning, helt ideellt på sin fritid. Föreningen grundades 2008 i Göteborg och finns sedan 2011 även i Stockholm. Föreningens mål är att växa vidare till fler platser i Sverige, och bli en av Sveriges mest erkända djurhjälpsinstanser för att främja djurs trygghet, hälsa och minska onödigt lidande.
Alla utryckningar som Svenska Djurambulansen gör är kostnadsfria tack vare donationer från privatpersoner och företag, årsgivare och månadsgivare. Föreningen får inga statliga bidrag.


2017-2018: Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.


2016-2017: Bikupa

Ett samarbete med Växtrum och Lerums Biodlarförening.

Tacka varje bi för maten.
Bin är mer än honung. Mer än en tredjedel av maten vi äter kräver pollinering av bin. Så utan bin skulle vi inte ha alla grönsaker och frukt på våra mattallrikar. Bina är väldigt viktiga för naturens mångfald.


2015-2016: Operation Smile

Organisationen arbetar med volontärer från 80 talet länder däribland norden, alla arbetar utan kostnad. Organisationen startade i USA för över 30 år sedan och kom till Sverige 2011, organisationens insamlingar är kopplade till ett så kallat 90 konto.

En operation av ett barn med gomspalt (motsv) kostar cirka 2.400 SEK och med         presidentens val så har vi i LARK då hjälpt fyra barn till ett ”helt” liv.


2014-2015: Ruby Cup in LungaLunga, Helledaystiftelsen och Nätverket mot gynekologisk cancer

Ruby Cup in LungaLunga
Ruby Cup tillverkar och sponsrar menstruationskoppar i fattiga länder som Kenya. Flickorna där stannar ofta hemma från skolan under menstruation. En Ruby cup kan användas i tio år, vilket främjar utbildning, hälsa, jämställdhet och hållbarhet. Vår klubb har direktkontakt med ett kvinnoprojekt och skolor i LungaLunga i södra Kenya. Ruby Cup är ekonomisk, hälsosam och miljövänlig.

Helledaystiftelsen
Helleday Laboratory har utvecklat en MTH1 hämmare med en rad fördelar jämfört med många nuvarande behandlingsmetoder. Man säger sig tro att detta är en revolutionerande ny cancerbehandling men behöver få möjlighet att testa på patienter. Helledaystiftelsen som arbetar med insamling av medel för att snabba på processen att få ut denna MTH1-hämmare till patienter har fått ett bidrag från LARK genom presidentens val på 3000 kr.

Nätverket mot gynekologisk cancer
Nätverket mot gynekologisk cancer är en ideell förening och ett nätverk av patienter, anhöriga samt andra engagerade personer. Syftet är att sprida kunskap och skapa debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Man arrangerar diagnosdagar, samverkar med internationella systerorganisationer, skickar ut nyhetsbrev sprider kunskap och driver opinion kring gynekologisk cancer. Av de idag ca 850 medlemmarna i föreningen är majoriteten kvinnor.
Nätverket mot gynekologisk cancer har fått ett bidrag från LARK genom presidentens val på 2000 kr.


2013-2014: FRIENDS & Göteborgs Räddningsmission

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Lerum Aspen RK sponsrar Friendsteatern på Lerums Gymnasium som visas för alla elever i årskurs ett. Teatern handlar om hur mobbing och utanförskap ska förebyggas.

Göteborgs Räddningsmission arbetar med människor som har de svårt i                 Göteborgsregionen, även de har fått bidrag från Lerum Aspen Rk.


2012-2013: Rotary Syunguni School Project - Kenya

Projektet startades av Åke Lagerqvist från Lerums RK som under många år jobbat som tandläkare för Läkarbanken. Skolan heter Syunguni Secondary School och är 4-årig, att jämföra med vårt gymnasium. Just nu studerar 32 elever på skolan. Hittills har man byggt upp en skolsal, köksbyggnad samt toaletter och det planeras att bygga ännu en skolsal. Det behövs även komplettering av undervisningsmaterial, ev. skänka datorer och enkel generator eftersom det ej finns el på orten. Lerum Aspen RK och Lerum RK stödjer redan projektet och vi hoppas på att även fler klubbar vill vara med och bidra.
Som skolans rektor Jamez Nzomo säger:
"Om man öppnar en skoldörr stängs en fängelsedörr"