På grund av den rådande situationen med COVID-19 är tyvärr seglingslägret inställt i år.

ETT FRITIDSPROJEKT FÖR UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION
Lerum Aspen Rotaryklubb, LARK, arrangerar varje år ett seglingsläger som riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år med funktionsvariation.

SEGLING PÅ LIKA VILLKORS SYFTE INNEBÄR

  • 15-20 ungdomar med funktionsvariation ges möjlighet att uppleva glädjen med segling
  •  30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
  • Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
  • Deltagare och ungdomsledare såväl som arrangörer och vuxna ledare får en lägerupplevelse som främjar vänskap, hälsa och välbefinnande.
  • Alla inblandade får möjlighet att bygga nätverk mellan generationer.

FAKTA OM LÄGRET
Segling På Lika Villkors första läger genomfördes 2009 och blev en sådan succé att klubben bestämde sig för att det ska bli ett seglingsläger som återkommer varje år.

Segling På Lika Villkor välkomnar varje år 15-20 deltagare. 30-35 ungdomsledare i åldern 16-21 år rekryteras, främst från Lerums Gymnasium, samt 6 ungdomsledare med seglingskunskaper från Lerums Segelsällskap, LESS, och andra seglingsklubbar i Sverige. Samtliga ungdomsledare får utbildning i säkerhet och första hjälpen för att säkra kvalitén under lägerveckan. Vuxna ledare finns alltid på plats i övergripande funktioner gällande säkerhet, måltider och aktiviteter.

Det går två ungdomsledare per deltagare, förutom seglingsinstruktörer på sjön och på land. Deltagarna kan ha en fysisk eller psykisk funktionsvariation. Den kan bero på skada eller sjukdom, på syn eller hörsel, det kan vara ett medicinskt tillstånd eller en psykisk sjukdom. Funktionsvariation kan man ha hela livet och en del går över med tiden. En femtedel av Sveriges befolkning ingår i denna målgrupp.

Välkommen att besöka lägrets hemsida www.splv.se där du även kan göra en intresseanmälan till lägret.

Kontakta SPLV med en intresseanmälan

Om ni inte hört något från oss och har intresseanmält er här - var vänlig intresseanmäl er en gång till eller mejla till splv@lerumaspenrk.se

Hitta till lägret

Arrangeras av Lerum Aspen Rotaryklubb - LARK, i samarbete med LESS (Lerum Segelsällskap), Lions Lerum-Gråbo, Lerums Rotaryklubb och Lerums Gymnasium