SIMUNDERVISNING

Lerum Aspen Rotaryklubb startade under våren 2016 upp en simskola för ensamkommande flyktingungdomar, 15-17 år. Det var när dåvarande klubbpresidents ledord "Ìntegration" som blev upprinnelsen till att starta simskolan.

Lerum Aspen Rotaryklubb har skapat en möjlighet med simundervisning för ensamkommande i samarbetet med Lerums kommun och Lerums Simskola.

Sedan två år har också en sommarsimskola upprättats, första året i Annesjön och andra året i Aspen.

.

SIMUNDERVISNING FÖR ENSAMKOMMANDE

SYFTE

Att skapa vattenvana så att tillbud och drunkningsolyckor förhindras. Samt att agera som nätverksmöjlighet för att skapa en god integration för de nyanlända.

MÅL
Målet med insatsen är att öka simkunnigheten hos målgruppen. Fokus är att de icke simkunniga lär sig grunderna i simningen och exempelvis kan klara av att ta sig till en närliggande brygga om de skulle falla i vattnet. För de ungdomar som redan kan grunderna i simningen ligger fokus på att få möjlighet att ta simborgarmärket.
• Att kunna ta sig intill kanten när man ramlar i vattnet.
• Att kunna simteknik på mage och rygg.
• Att kunna förflytta sig 10m minst på mage eller rygg.

GENOMFÖRANDE
Simundervisningen bedrivs i Parasollen, Gråbo.
Anläggningen har en ”rehabbassäng” som är 7x4 m och 120 cm djup.

Undervisningen kommer att fokusera på att visa korrekt simteknik så att individen snabbt kan komma igång med simningen. Det är även viktigt att eleverna förstår och kan uppskatta enklare instruktioner angående badvett, båtvett och kunskaper om isens beskaffenhet.
Undervisning skall bedrivas på svenska. Det är viktigt att använda alla möjligheter för att lära sig det svenska språket.

Vid kursens slut ska förhoppningsvis eleverna kunna hantera en situation där man ramlar i och sedan ta sig till närmaste kant. Detta är huvudmålet med kursen då många tillbud och olyckor uppstår vid liknande situationer. Det är även önskvärt att eleven vid kursens slut kan förflytta sig självständigt minst 10m.
Projekt Simskolan samkör ett avslutsprov under SPLV-veckan vid en av bryggorna vid LESS (Lerums Segelsällskap) i sjön Aspen. Eleverna får då prova på sina simkunskaper i verklig sjö.

Ett vedertaget begrepp på simkunnighet är att: man hoppar/ramlar i djupt vatten för att sedan simma 150m på mage, följt av 50m på rygg. Totalt ska man kunna simma 200m för att kunna anses som simkunnig. Att kunna simma 10m är en bra grund för att kunna bygga vidare på, för att bli simkunnig.

Lerum Aspen Rotaryklubb bistår med simlärare, assistenter och eventuella hjälpmedel. Klubben står också för att boka bassängen, Parasollen i Gråbo. Enheten för Mottagande och Integration tar emot anmälningar och upprättar schema.