Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprprojekt "End Polio Now", är ett världsomspännande projekt där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio.

Bill och Melinda Gates stiftelse har sedan 2007 bidragit genom att donera 405 miljoner dollar för en slutlig satsning på att utrota polio. Rotary har under tiden samlat in 200 miljoner dollar i samma syfte. Fram till år 2018 kommer Bill och Melinda Gates stiftelse skänka två dollar för varje dollar, upp till 35 miljoner dollar per år, som Rotary åtar sig att utrota polio i världen.