Fonder & Stiftelser

rotary doctors sweden

Hälsovård, utbildning i hälsofrågor och tillgång till rent vatten ger friskare människor och förbättrade levnadsvillkor. Rotary Doctors skickar ut läkare och tandläkare för att utveckla hälsovård tillsammans med bybor på den Kenyanska landsbygden. Målsättningen är att befolkningen ska få rätt till god hälsa.

Syftet är att befolkningen, tillsammans med hälsomyndigheterna, efter några år ska kunna ta över ansvaret för hälso- och sjukvården i den egna byn.
Genom Rotary Doctors kan du som Rotarian stödja ett bra och effektivt hälsobistånd.
Rotaryklubbar och medlemmar får konkret feedback om hur medlen har använts och endast cirka 5 % går till administrationen.

ge gåva!

Rotary Doctors Sweden är godkänd för Svensk Insamlingskontrolls 90-konto

Rotary Doctors SWISH-konto är:
123 288 83 52

Rotary Doctors 90-konto är:
Bankgiro 900-4722
PlusGiro 900472-2


rotary hjälper

Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela verksamheten granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:
HÄLSA, HUNGER, HUMANITET

ge gåva!

För att underlätta när du vill ge din gåva har Rotary Hjälper både SWISH och 90-konto

Rotary Hjälper SWISH-konto är:
123 900 23 73

Rotary Hjälpers 90-konto är:
Bankgiro 900-2973
PlusGiro 900 297-3


hjälp till självhjälp

U-fonden lämnar bidrag till rotaryklubbar och distrikt i Sverige för att möjliggöra undervisning och utbildning i utvecklingsländer

"Hjälp till självhjälp" är Rotarys U-fond för internationellt utvecklingsarbete. Sedan fonden bildades 1968 har över 22 miljoner kr fördelats i projektstöd och har på så vis bidragit med att skapa skolor, utbildning, förskolor, barnhem, med mera för att förbättra levnadsvillkoren och höja utbildningsnivån för flickor och pojkar i hjälpbehövande länder.

stöd vår verksamhet

Gör det enkelt och swisha en gåva som ger hjälp till självhjälp

Du kan naturligtvis också donera pengar genom att sätta in pengar på u-fondens bankgiro.

U-fondens SWISH-konto är:
123 562 2428

Rotary U-fondens bankgiro är:
Bankgiro 569-5267