VARFÖR ROTARIAN?

Engagera dig i Rotary – förändra både ditt liv och andras. Rotary sammanför engagerade människor i klubbverksamhet med möten där man både utbyter yrkesmässiga erfarenheter och vidtar åtgärder för att förbättra samhället och verka för social utveckling och fred överallt.
Anledningen till att engagera sig i Rotary kan uttryckas på många sätt. De flesta har sin personliga anledning men flera kan göra mera. Engagemanget kan sammanfattas i följande fem punkter:

-       Personligt nätverk – Du träffar människor och professioner du kanske aldrig mött
-       Personlig utveckling - Klubbarna har föredrag och medlemmar med olika ämnen och yrkeskunskaper
-       Socialt engagemang – Lokala och internationella projekt som bidrar till förbättring
-       Internationellt nätverk – Rotarianer välkomnar varandra över hela världen
-       Mångfald på alla sätt – Kulturellt, genus, ålder, yrke, kunskap mm.


SAMHÄLLET

Rotary är en del av samhället, våra medlemmar representerar olika yrken, våra humanitära projekt drivs både lokalt och internationellt, vi stöttar samhället med våra egna insatser under vårt motto service above self, genom vår tid, vår kunskap och vårt nätverk.

Genom att engagera oss i vårt samhälle och synliggöra allt gott vi gör kan vi stärka bilden av vårt Rotary. Tack vare vår mångfald kan vi skapa ökad förståelse och bidra till ett bättre samhälle.

Ett par exempel på hur vi är engagerade och bidrar till ett bättre samhälle:
-       Erbjuda mentorskap
-       Personligt bemötande
-       Humanitära insatser såväl lokalt som internationellt
-       Samverkan med andra välgörenhetsorganisationer
-       Stipendier för att främja kunskap
-       Läxhjälp till ungdomar
-       Integrationsprojekt


LEDARSKAP

Som Rotarianer är vi per definition ledare. I Rotary utövas ledarskap på olika nivåer och mer eller mindre formellt. Vissa ledarpositioner är förtroendevalda och andra är utsedda/ombedda att ta ansvar och leda något arbete. Vi är en ideell organisation och det ställer speciella krav på ledarskapet

Rotary erbjuder flera möjligheter till ledarskapsutveckling, alltifrån uppgifter som kan vara t.ex. ett projekt eller en inre arbete inom klubben till deltagande i olika ledarskapsprogram.

Läs mer på distriktets hemsida om våra möjligheter med RYLA och RLI eller engagera dig i en kommitté i din klubb för att utvecklas med ditt ledarskap.


NÄTVERKET

Vårt nätverk och kontakter har en stark påverkan på att saker händer. Vi förenar individer och samhällen.
Tillsammans gör vi stora idéer till verklighet genom att få tillgång till våra nätverk, vår erfarenhet och det bästa av oss själva för att göra skillnad.
Med över en miljon medlemmar vet vi vad människor kan göra när de samlas. I din hemstad och runt om i världen finns det kraft i våra kontakter och nätverk.
Vi skapade nätverk för samarbete och fokuserade våra insatser för att få ökat genomslag. I samarbete med myndigheter, internationella organisationer och oräkneliga lokala och regionala hälso- och sjukvårdsorganisationer lanserade vi världens största folkhälsoinitiativ för att utrota polio. Allt oftare vände sig medlemmar till oss för att söka, inte bara vänskap, utan ett sätt att göra en insats för det goda.
Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskaper ständigt uppdateras.


ROTARY FELLOWSHIPS

Rotarys Fellowships är internationella grupper som delar en gemensam passion. Att vara del av en gemenskap är ett roligt sätt för att göra vänner runt om i världen, utforska en hobby eller yrke, och förbättra dina Rotaryerfarenheter. Genom dessa har många rotarianer vidgat sin vänskapskrets utöver det som Rotary kan ge.
Rotary Fellowships är öppna för rotarianer, familjemedlemmar, deltagare i våra program och alumner.
Vissa Fellowship träffas ofta fysiskt genom olika träffar världen över.
Motorcyklisterna gör ofta gemensamma turer,
Caravanning campar tillsammans,
Fishing samlas på fiskeplatser (och ljuger säkert också).
Amateur Radio pratar över etern men träffas kanske inte lika ofta.
Hur träffarna för Beer går till kan man bara gissa.

Besök https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-fellowships för att se en aktuell lista på Fellowship