VARFÖR ska du bli ROTARIAN?

Engagera dig i Rotary – förändra både ditt liv och andras. Rotary sammanför engagerade människor i klubbverksamhet med möten där man både utbyter yrkesmässiga erfarenheter och vidtar åtgärder för att förbättra samhället och verka för social utveckling och fred överallt.
Anledningen till att engagera sig i Rotary kan uttryckas på många sätt. De flesta har sin personliga anledning men flera kan göra mera. Engagemanget kan sammanfattas i följande fem punkter:

DU FÅR MÖJLIGHET TILL:

Personligt nätverk – Du träffar människor och professioner du kanske aldrig mött
Personlig utveckling - Klubbarna har föredrag och medlemmar med olika ämnen och yrkeskunskaper
Socialt engagemang – Lokala och internationella projekt som bidrar till förbättring
Internationellt nätverk – Rotarianer välkomnar varandra över hela världen
Mångfald på alla sätt – Kulturellt, genus, ålder, yrke, kunskap mm.