ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE - RLI

Rotary Leadership Institute är en sammanslutning av klubbar och rotarydistrikt som genomför ett utvecklingsprogram i ledarskap för framtida ledare inom Rotary.
Syftet är att identifiera och utveckla rotarianer för framtida uppdrag i klubbledning.
Programmet är dialogbaserat och bygger på en gemensam värdegrund som utgår från Rotarys etiska principer.

För ytterligare informatIon kontakta assisterande guvernör.

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD - RYLA

RYLA är ett officiellt Rotaryprogram sedan 1971 med syfte att ge ungdomar 14-30 år kunskaper som gör det lättare att hantera ledarskapet och på så sätt göra dem till bättre ledare. Den personliga utvecklingen ska ges stort utrymme.

RYLA är ett utmärkt forum för att rekrytera unga personer till i första hand Rotaract och senare Rotary. På så sätt kan Rotaract och Rotary förnyas och utvecklas genom att unga personer kan bidra till ökad mångfald och vidsyn.

RYLA medverkar också till att unga personer får tillgång till ett omfattande nätverk som i framtiden kan vara ett viktigt stöd i deras roll som ledare.

Läs mer om RYLA på www.rotary.org där du finner RYLA-kontakter över hela världen.