">">
En högst intressant fråga och Jessica Grusell slog hål på myten om vad det innebär att vara framgångsrik.
Vid en livskris 2015 då hon fick diagnosen ”dödlig cancer” ställdes det mesta på ända för Jessica som då började rannsaka livet och ifrågasätta allt.
 
Ur det föddes hennes framgångsmodell som vi fick ta del av.
 
Jessica filosoferade också kring ordet framgång och dess definition – ”gång fram”, ”rik på uppfyllelse”, ”att känna sig uppfylld”. Hon har kommit fram till att framgångsrik för just henne är när hon är där hon vill vara – på riktigt.
 
Frågor som hon uppmuntrade oss att ställa till oss själva var; Är jag lycklig? Är jag där jag vill vara? Är jag den jag vill vara?
 
Glädjande nog var det många av oss Larkare som tyckte sig vara framgångsrika!