Rotary Internationals President Shekhar Mehta från Rotary Club of Calcutta-Mahanagar, West Bengal, India
har som årets tema Serve to change lives - Din insats förändrar liv
 
Del av hans vison är – Empowering girls – Uppmuntra flickor till utbildning en väg framåt för att säkra upp framtida generationers kvinnliga ledare. 
Shekhar understryker också Rotarys värderingar kring mångfald, jämlikhet och inkludering i detta. LARK´s projekt Ruby Cup in LungaLunga ligger helt i linje med denna vision.