">">
Stort TACK till Renée Bengtsson/Ordförande och Mikael Burman/Sekreterare som på förtjänstfullt sätt lotsade oss igenom vår dagordning.  
 
Det blev även en födelsedagssång och hurrande för Jaana och Leifh!