">">
Johan Länje produktchef nya lastbilsprojekt berättade om framtida trender
med fokus på lastbilar.
 
Lastbilar
• Mycket komplex produkt
• Stort antal krav från samhället samt kunder
• Tänkvärt – levererar i princip alla varor för oss
 
Volvo från Hisingen till världen – start 1927 idag 190 000 anställda –
tillverkar 350 000 enheter; lastbilar, bussar, Volvo Penta.
 
Framtida trender 2025
• Ökad population
• Ökad produktion – transport
• Självkörande fordon
• 100 % säkerhet
• 100 % fossil fritt - år 2040
• År 2050 – Rolling out - 100 %
• År 2025 – e-Commerce på marknaden
 
Tack Johan för ett mycket intressant och hoppfullt föredrag kring vår
framtid och hur transporterna kommer att ske!
 
Text: Lena Alervall