">">
 
Snabbfakta
  • Polio drabbar i huvudsak barn under 5 år.
  • Det finns inget botemedel men polio kan förhindras genom vaccinering.
  • I dagsläget finns globalt bara smittan i 2 länder.
  • Sedan 1988 har antalet smittofall minskat med 99.9%
  • Inte förrän vi utrotat polio för alltid riskerar varje barn att drabbas
  • När Rotary inledde samarbete med WHO och Unicef 1988 fanns det 380 000 registrerade fall av polio i 125 länder varje år.
  • I Sverige massvaccinerades alla barn i alla åldrar år 1957 och framåt.
  • 2014 engagerade sig Bill och Melinda Gate Foundation i Rotarys polioprojekt med 1+1=3. 
  • Idag har antalet poliofall minskats med 99,9 procent. Endast i Afghanistan och Pakistan har det rapporterats om poliofall. Men fullföljs inte vaccineringen till 100 procent kommer sjukdomen att återkomma lavinartat.
  • Polio är en virussjukdom som orsakar förlamningar och sprids via förorenat vatten och i nära kontakt mellan människor. Viruset utsöndras med avföringen och inkubationstiden är 7-10 dagar.
 
Tillsammans med övriga Rotarydistrikt i Sverige arrangerades i söndags en digital insamlingsgala i Malmö.
Med på plats fanns bland annat Rotary Internationals President Jennifer Jones.
 
Huvudsyftet med insamlingsgalan var att få in mer pengar så att Rotary kan fortsätta kampen med att utrota Polio, som tyvärr fortfarande är ett hot mot människors hälsa.