">">
Denna vecka lyssnade vi på ett intressant föredrag om Floda second hand.
Lena Hellner och Bosse Malmqvist berättade om historiken och arbetet med Secondhandbutiken, Skallsjö Prästväg 1.
 
Arbetet med secondhandbutiken startade 1998 som en del i att finansiera ett allaktivitetshus i Lerum. Överskottet från detta skulle senare gå till välgörenhet. 
Snart visade det sig att befintliga lokaler inte höll måttet och man letade något annat och fann då gamla Ljungbergs textil dit man flyttade 2012.
Försäljningen har ökat varje år fram till 2019 då pandemin ställde till det. 
2023 satte man dock nytt rekord i försäljning.
 
75 personer jobbar totalt med hanteringen, helt på frivillig basis och man lyckas skicka ca 65 % av intäkterna till bidrag i olika former.
Man har från 2010 delat 15 MSek till bidrag och 2023 var nytt rekord med 2.3 Msek utdelade. Medlen går både till nationella och internationella bidragstagare.
 
Equmeniakyrkan i Floda är ägare av butiken och är också styrelse för arbetet.
 
Inlämning av varor kan ske onsdag 14-18 och lördagar 10-14 dvs samma som öppettiderna för försäljning. man söker också flera volontärer då många börjar bli väldigt gamla för detta jobbet.