">">

Anders Ekhammar jobbar som PR-konsult på Perspectiv Communication.

Att nå ut i media redaktionell plats handlar mycket om att förstå villkoren på den mediala arenan – kunskap om hur journalister arbetar och hur nyheter värderas.
Det handlar om att granska makthavare, politiker, bolag, organisationer samt personer.
Grunden i en demokrati är yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.
 
Vad blir då en nyhet?
  • Avstånd i tid
  • Avstånd i rum
  • Avstånd i kultur
Medias roll i kristider;
  • Informera
  • Utbilda
  • Granska
  • Samhällets yttrandefrihet
Utmaningen i kristider; komplexiteten, kunskap/fakta, oro/rädsla, panik och konsekvenser på det samt sociala medier.
Just nu finns det två pågående kriser; Covid 19 samt Ukraina
 
Tack Anders för att du på ett strukturerat sätt beskrev varför en nyhet blir en nyhet och orsaken till att negativa nyheter är det som får störst utrymme i våra medier.