">">
Paul Harris Fellow - PHF är en utmärkelse som introducerades 1958. 
Utmärkelsen delas ut till någon som en uppmuntran för insatser som går utöver det förväntade. En person som lever efter Service Above self och är en People of action.
Att bli tilldelad en PHF är ett kvitto på uppskattning och att det man gjort för Rotary betyder något särskilt. 
 
Annalena Ekwall har lett projektgruppen för SPLV med tydlighet, ödmjukhet och uthållighet genom flera stormar under fler år än det var tänkt från början. Trots pandemin, inställda läger och framskjutet överlämnande av projektledarskapet i två år har hon troget fortsatt att finnas för projektet med sitt stöd, sin kunskap och sitt ansvarstagande.

När lägret ifrågasattes inom LARK stod Annalena stark och styrde skutan stadigt framåt i motvind och kryssade mellan synpunkter och diskussioner i klubben, i projektgruppen och i styrgruppen samtidigt som hon både jobbade i Göteborg och studerade i Stockholm - vi i projektgruppen vet hur tufft det var då men också att hon ändå hela tiden drev projektet vidare.
 
 
let är att uppfylla drömmar och skapa härliga minnen. Som deltagare blir du omhändertagen av våra utbildade, omtänksamma ungdomsledare. Tillsammans tillbringar vi fyra dagar i varandras sällskap och utforskar segelsällskapets halvö och alla dess möjligheter. 
 
Segling På Lika Villkors första läger genomfördes 2009 och blev en sådan succé att klubben bestämde sig för att det ska bli ett seglingsläger som återkommer varje år.
 
Segling På Lika Villkor välkomnar varje år 15-20 deltagare.
30-35 ungdomsledare i åldern 16-21 år rekryteras, främst från Lerums Gymnasium, samt 6 ungdomsledare med seglingskunskaper från Lerums Segelsällskap, LESS, och andra seglingsklubbar i Sverige.