">">
Paul Harris Fellow (PHF) är en utmärkelse som introducerades 1958. 
Utmärkelsen delas ut till någon som en uppmuntran för insatser som går utöver det förväntade. En person som lever efter Service Above Self och är en People of Action.
Att bli tilldelad en PHF är ett kvitto på uppskattning och att det man gjort för Rotary betyder något särskilt. 
 
Rotaryhjulet – varje enskild klubb – ett hjul i rörelse för andras bästa!
LARK bildades 2008 och sedan dess start alltid varit ett hjul i rörelse och i utveckling till inspiration för sina medlemmar och ett aktivt nätverkande.
 
Inspiration kommer inte alltid av sig själv utan Program-kommittén gör ett mycket viktigt jobb för att hålla inspirationen på topp i vår klubb!
Marianne Andersson har med den äran hållit samman Program-kommittén under flera år - med värme, noggrannhet, hjälpsamhet, leveranssäkerhet – till glädjeoch nytta för oss alla.