">">
LARKs projekt i kortversion som inledning till workshop
 
Tack till Lena som snabbt kunder rycka in och vara president denna fredag. Programpunkten bjöd på presentation av våra tre projekt i kortversion – Ruby Cup, SPLV och Simskolan.
 
Tack till Mats, Cecilia och Magnus för det.
 
Som Mats Person avrundade med så blir ett nästa steg i på temat projekt då vi träffas i en workshop för att tillsammans fånga upp idéer, tankar och erfarenheter som kan ge en bild till vad vi medlemmar i LARK vill ha för riktning framöver som både engagerar oss och gör skillnad.