">">
Rotaryåret 2021/2022 avrundades på Aludden och det blev avtackning av Fredrik som servat oss i 14 år!
 
När Lena fick frågan hur Presidentåret varit blev svaret "Så inspirerande - får du frågan så svara JA!!"
Lena tackade sittande styrelse för ett givande år tillsammans.
 
Lena lämnade över Presidentkedjan och en Presidentnål till Renée – frågade också vad tänker du nu Renée – förväntasfullt svarade Renée – mycket - ska bli ett spännande år!
Renée presenterade sin kommande styrelse och lovade berätta mer vid vårt första möte 19 augusti då vi träffas på Brasseri Stationen.