">">
Publicerad av Mats Persson den 03 May 2024
Denna fredagen fortsatte vi firandet av Ruby Cup 10 år. 
 
Bendettah , Ann och Mats Terborn sammanfattade projektet och vad som hänt under åren.
Man kan konstatera att projektet har varit till gagn för många flickor i Kenya som kunnat fortsätta sin skolgång trots mensperioden.
Bendettah och Ann höll en kort förevisning om vad man lär ut på utbildningarna och Mats gav en kort beskrivning på vad som ingick i mötet i Equmeniakyrkan kvällen före. Slutningen fanns tid för frågor och alla fick en god inblick i projektet och resultaten.
 
Mer om jubileet finns att läsa senare i brevet. 
 
Stort tack till hela projektgruppen som består av Mats Terborn projektledare, Bengt-Olof, Silvana, Birgitta, Renée Bengtsson, Elisabeth samt Bendettah och Ann.