">">

Simskola för ensamkomna flyktingbarn och ungdomar

Vi driver en simskola som ett av våra projekt sedan 2015 för ensamkomna flyktingbarn och ungdomar. Vi har nu kört igång vårterminen 2022 efter två års uppehåll pga corona.  Denna simskola genomförs av Gråbo Sportcenter i Parasollens bassäng i Gråbo. I vår har vi 16 deltagare som är utvalda av kommunens flyktingsamordnare. Vi sparkade igång lördagen 29 januari med introduktion och kör sen i 9 veckor. Vi behöver bli fler i detta projekt och framförallt ha några vuxna på plats i Parasollen för att se till att det inte blir för trångt vid ombytet och duschningen, så att det flyter på i förberedelsen till själva simundervisningen.
Vi har delat in i två grupper, 14:45-15:15 samt direkt efter 15:15 till 15:45. Så hjälp på plats med logistiken behövs för dessa barn och ungdomar, samtliga killar.
Anmäl er ni som kan och är intresserade direkt till mig som leder detta projekt på mail eller SMS nedan.
 
Ange vilka lördagar ni kan nu i februari-mars 14.45-15.15 samt direkt efter 15.15-15.45
 
Hoppas vi ses i Gråbo!
 
Vänliga Hälsningar 
Magnus Dahlén
0706583340