">">
Utmärkelsen The Rotary Citation tilldelas klubbar som jobbar hårt under året.
 
Det är möjligt att uppfylla 25 mål och om klubben uppfyller minst 13 eller fler rapporterar vi det till Rotary Club Central innan 30 juni.
 
Förra året uppfyllde LARK 15 mål och har nu erhållit Rotary Citation 2021/22 som enda klubb i vårt distrikt 2360 - STORT GRATTIS till oss alla!!!!
Områden där vi uppfyllt våra mål är:
 • Club membership
 • Service participation
 • New member sponsorship
 • Leadership development participation
 • District conference attendance
 • Rotary Fellowship participation
 • Annuel Fund contributions
 • PolioPlus Fund contributions
 • Service projects
 • Strategic plan
 • Online presence
 • Social activities
 • Update website and social media
 • Media stories about club projects
 • Use of official Rotary promotional materials
 •  
Önskar du läsa mer om Rotary Citations och måluppfyllelse gå in på; My Rotary, Member Center, Rotary Club Center, År 2021/22
 
Past President/Lena Alervall