">">
Marie Hagsgård, President i Europarådets rådgivande expertkommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, berättade i fredags för oss om hur det är att vara i ständig minoritet i en demokrati.
Det kan vara svårt att göra sin röst hörd och svårt att få inflytande i dom frågorna som är viktiga för den egna gruppen.
Samisk kultur är urfolkskultur.
De har en holistisk syn på livet; människor, djur och natur hänger ihop liksom familjen i dess olika generationer.
Mycket av kulturen hänger ihop med renen. Idag är det kö in i renskötseln.
Rätt till inflytande och att myndigheterna ska skapa förutsättningar för att samerna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och identitet.
Identitet innebär rätt att behålla sitt språk, sin religion, sina traditioner och sitt kulturarv.