">">
Ilona Miglays utbildningskoordinator för Göteborgs Fiskauktion, utbildad marinbiolog med ett långt förflutet från Fiskeuniversitetet i Tromsö berättade för oss i fredags om laxen, allt från lax-ägg i en spann, till larv, till lax-yngel, till fullvuxen lax, en process på ca 2-3 år.
 
Mycket intressant!

Norsk lax exporteras till 125 länder och uppgick 2018 till 1,1 miljoner ton!