">">
Stiftelsen Ågrenska AB har funnits i över 100 år och stiftelsens nya VD Zozan Sewger Kvist berättade inlevelsefullt om det goda arbete som Ågrenska utför, att hjälpa ungdomar med funktionsnedsättningar med speciell inriktning på s k sällsynta diagnoser.
 
Man beräknar att det finns 6 000 människor i sverige som har sällsynta diagnoser och 30 miljoner i Europa. Man hjälper inta bara det utsatta barnet utan hela familjen, och inte minst syskonen från olika familjer som erbjuds egna syskonträffar där de får koppla av och ha roligt tillsammans.
 
Sveriges Drottning Silvia är stiftelsens beskyddare sedan slutet av 80-talet, dvs sedan närmare 33 år tillbaka. Stiftelsen Ågrenska är en icke vinstdrivande hjälporganisation där vinster återinvesteras i verksamheten, har idag 90 fastanställda och erbjuder 200 barn korttidsboende under olika perioder ute på Stora Amundön.
 
Mats Terborn, past past president