">">

Vi Rotarianer måste bli fler!

Som en uppföljning på Lisas slutord i sin krönika förra veckan: så känner jag bara att  ”Vi Rotarianer måste bli fler!”
 
För dessvärre kommer det alltid finnas de som vill rubba balansen om fred på jorden men genom Rotarys kärnvärden och etiska principer bl.a. i form av våra ledord nedan så kan vi hjälpa till att undvika fullbordade katastrofer i världen genom att med tiden bli fler.
Med föräldrar och släktingar som upplevt krig, så har jag burit med mig många krigsberättelser men framförallt beredskapskänslan i mina gener sedan barnsben och anser därmed att man alltid måste ha beredskap i ett land oavsett om det är med anledning av krig, pandemi eller naturkatastrof.
 
 
 
Många har jämfört Ukrainas situation med Finlands kamp under det Ryska storfurstendömet och Finland har ibland även kallats för ”de ofullbordade katastrofernas land”.  Detta med tanke på de två krig de utkämpade under andra världskriget (Vinterkriget 1939-40 och Fortsättningskriget 1941-44) men även under sekelskiftet (det förra) och Första Världskriget då Finland stod inför katastrofhot och vilkas fullbordande hade inneburit ett totalt utplånande av nationen!
 
Likheterna är därför många mellan Finland och det som Ukraina nu upplever. Båda länderna har varit utsatta för diktatorer och båda har visat prov på strategisk skicklighet och sisu. Den skrämmande skillnaden är att det idag uttalats hot om kärnvapen. Känner samtidigt en otrolig sorg för Ryska folket som nu till viss del lämnar skeppet för att inte stånga sig blodiga i kampen för sanningen, emedan många dessvärre lever i dess radioskugga.
 
//Jaana Kollbrg - Sekreterare