">">

Majblomman

 
Majblomman vänder sig till barn i åldrarna 9–12 år som vill sälja majblommor. Försäljningen sker under perioden 10 april – 1 maj med en grön väska och individuella webbshoppar eller endast via webbshop. Det är gratis och frivilligt att vara med i insamlingen och de blommor som inte säljs lämnas tillbaka utan kostnad. Barnen som är med får behålla 10% av det de själva sålt och klassen/gruppen får behålla ytterligare 10%.
 
Lerum Aspen Rotaryklubb har bildat en Majblommegrupp i syfte att stödja försäljning av majblommor samt behandling av ansökningar i hela Lerums kommun.
 
Vår målsättning är att engagera skolor och föreningar i försäljning av Majblommor så att medel kan delas ut till behövande barn och ungdomar i Lerums kommun.
 
Mer info finns här https://majblomman.se/
 
Ansökan om stöd görs via Majblommans hemsida
 
 
 
Projektansvarig i LARK är Ann-Charlotte Persson.