">">

Kort och tydligt framgår de etiska värdena i Fyrfrågeprovet

1. Är det sant?

2. Är det rättvist mot alla som berörs?

3. Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?

4. Är det till fördel för alla berörda?

 

Rotarys fem tjänstegrenar som ligger till grund för klubbverksamheten

 
 • Klubbtjänsten fokuserar på att göra klubbarna starka. En blomstrande klubb är förankrad av starka relationer och en aktiv medlemskapsutvecklingsplan.
   
 • Yrkestjänsten uppmanar varje rotarian att med integritet och bidra med sin kompetens till samhällets utmaningar och behov.
   
 • Samhällstjänsten uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att förbättra livskvaliteten för människor i samhället.
   
 • Internationell tjänst exemplifierar vår globala räckvidd i Rotary, för att främja fred och förståelse. Detta kan ske genom sponsring eller volontärarbete i internationella projekt, eller genom partners utomlands.
   
 • Ungdomstjänsten visar på vikten av att ge ungdomar och unga yrkesverksamma möjligheter till utveckling och utbyte.