">">
Simskolan

Projekt Simskolan räddar liv!

Simskolan behöver projektmedlemmar! Ta dig tiden att läsa här om vår fantastiska simskola och anmäl dig sedan bums till att vara med i gruppen.

LARK har ett avtal med Lerums kommun, EMI-enheten, om att organisera Simskola tio veckor på vårterminerna.
 
Eleverna handplockas av vår kontaktperson på kommunen i januari. Vi får deras kontaktuppgifter och förmedlar information om plats och ordningsregler via kommunen till dem.
 
Vi tar vanligtvis emot två grupper med max åtta elever i varje grupp. Varje grupp simmar 30 minuter så hela simskolan är en timme per vecka.
 
Gråbo Sportcenter utför simundervisningen i Parasollens bassäng i Gråbo utifrån de den veckodag och de veckor vi kommer överens om. Senaste åren har vi kört lördagar.
 
Det är alltid med några från projektgruppen vid varje lektionstillfälle för att:
 
  • informera eleverna på olika språk hur det går till vid bassängen och i omklädningsrummen vid ombyte och dusch.
  • informera de vuxna, föräldrar eller släktingar, som som följer barnen till simskolan.
  • bara eleverna får vara vid bassängen.
  • Se till att ombyte, dusch och tvätt fungerar och att barnen är på plats i tid vid bassängen hos simlärarna.
Under tiden eleverna simmar brukar vi umgås med föräldrarna, det är alltid lärorikt att veta hur det går för dem i Sverige. Kanske kan LARK hjälpa till med andra saker?
 
Mellan båda grupperna ser vi till att det fungerar och flyter på i omklädningsrummet.
 
Vi för också upp närvaron. Ibland finns behov av att byta grupp i början så att det blir två bra grupper med harmoni så att simlärarna kan göra sitt jobb.
 
Efter varje simpass kontaktar vi kommunen om närvaron. Vanligt är att kommunen måste stöta på om deltagare uteblir och också plocka in reserver så att vi fyller upp platserna.
 
Efter avslutade tio gånger avrapporterar vi till kommunen.
 
Vi tackar simlärarna med någon gåva och känner oss nöjda med att vi kanske räddat någon elev från att drunkna till sommaren.
 
//Magnus Dahlén, projektledare simskolan