">">
Björn Siesjö är som han själv uttryckte det – gammal Lerums-bo!
Utbildad arkitekt statade sin karriär som frilansare – sedan 10 år tillbaks Stadsarkitekt i Göteborgs Stad där han jobbar med stadsplanering.
Innan han började på Göteborgs Stad hade ingen fast haft den tjänsten – Björn fick forma den själv. Vid start var staden lite ”krass” inte varit så noga historiskt en sönderhuggen stad historiskt.
 
En start; Virtuell Stadsmodell – Helhet – Gestaltad livsmiljö.
Politik för gestaltad livsmiljö antogs av riksdagen 2018. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.
Gestaltad livsmiljö handlar om helheten i stadsmiljön; om gator, parker och torg lika mycket som byggnaderna, och om rummet mellan husen.

 
Lägger till det som ska komma – det finns mycket plats.
Inre vattenvägar mycket viktigt för en stadsmiljö!
Bl a beskrev Björn mycket kring Lindholmen åren 1815-2026, en förtätning kommer att ske med kontor, bostäder, kulturhus, handel, parker och restauranger.
Vi fick också lyssna till vad händer på Backaplan, Frihamnen, Centralen-området, Hisingsbron, Region City och Frölunda-Högsbo.

 
Så intressant och spännande – Tack Björn för din medverkan vid vårt frukostmöte!