Guvernörsskifte i distrikt 2360

I samband med Guvernörsskiftet 19 juni delades det ut Paul Harris Fellow-utmärkelse till några av våra klubbkamrater.
 
Distriktssekreterare Jeanette Gynning och Distriktsskattmästare Mikael Burman kliver nu av sina poster efter dryga 3 år i distriktets tjänst. 
Mikael fick mottaga sin 2:a PHF och Jeanette sin 3:e PHF