">">
Rotary bygger på fem tjänstegrenar; klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst, internationell  tjänst och ungdomstjänst.
 
Yrkestjänst betyder att vi erbjuder vår yrkeskunskap och expertis för att påverka problem och behov i samhället och i januari fokuserar vi extra på just den yrkesmässiga tjänstegrenen.
 
Genom yrkesnätverket Rotary kan du använda vår yrkeskunskap på flera sätt.
  • Bidra i projekt i vår klubb med den yrkeskunskap du har.
  • Gå med i en Rotary Action Group för att dela med dig av din yrkeskunskap och göra skillnad i projekt utanför din klubb och vårt distrikt eller ta användning av en sådan grupp i det egna projektet.
  • Delta i ett Vocational Training Team (VTT) då en grupp professionella med viss yrkeskunskap åker till ett annat land för att utbyta erfarenheter, lära ut eller för att lära sig själva mer inom området.