Nu startar ett nytt skolår för våra massajflickor.
Vill du vara med och stötta deras skolgång?
 
 
 
Genom ert fadderskap har flera av våra massajflickor fortsatt sin utbildning och en del har nu behörighet för gymnasiet. Ett resultat som visar på att det går att göra skillnad.
Du som fadder gör en viktig insats och gör skillnad genom ditt fadderskap.

 
Viktigt är nu att vi ser till att våra massajflickor får fortsätta att gå i skolan och kan påverka sin framtid och landets utveckling. En risk av pandemin är att man tar hand om det mest brådskande och långsiktigt arbete får stå tillbaka.
I den situation med COVID-19 som påverkar oss alla på olika sätt så beslöt vi att vänta med inbetalningarna eftersom flickorna inte har gått i skolan under hösten 2020. Nu har flickorna gått i skolan ett par månader och i maj startar en ny termin och det är dags för oss att betala terminsavgifter.

 
Ett nytt skolår innebär nya uniformer och skolavgifter som ska betalas. Allt sköts av Bendettah Thomas som är vår samarbetspartner i LungaLunga i Kenya.
Bendettah besöker skolorna 2-3 gånger per termin och följer upp så att flickorna verkligen går i skolan. Hon har även regelbunden kontakt med deras mammor genom kvinnoprojektet Nikumbuke där hälsa och utbildning är två viktiga frågor. Förståelsen för hur viktigt det är att flickorna genomför sin utbildning är en viktig framgångsfaktor. Kostnaden för ett skolår är som tidigare år 600 kr. Det inkluderar skolavgift, två skoluniformer och skor. Flickorna får även lunch varje skoldag.
 
Vi tackar er för att ni fortsätter att stötta flickorna så de kan genomföra sin utbildning. Har du inte möjlighet att vara fadder för 2021 så meddela oss så snabbt som möjligt.
 
Bankgiro 594-6256 eller SWISH till 123 483 2077
Märk din inbetalning med ”MASSAJFLICKOR”

 
Ett stort tack för ditt stöd!