">">

Det har blivit dags för ett nytt skolår för våra massajflickor.

Du som fadder gör en viktig insats och gör skillnad för flickorna.
 
Genom ert engagemang har flera av våra massajflickor fortsatt sin utbildning och fått behörighet till gymnasiet. Ett resultat som visar på att det går att göra skillnad.
 
Ett nytt år innebär nya uniformer och skolavgifter som ska betalas.
 
I år kommer massajflickorna även få utbildning i vikten av hygien och vad som händer i kroppen när de går in i puberteten. De kommer att få ett HSQ-kit som innehåller menstruationskopp, kokkärl, steriliseringstabletter och en lättförståelig guideline.
 
Allt sköts av Bendettah Thomas som är vår samarbetspartner i LungaLunga i Kenya. Bendettah besöker skolorna 2-3 gånger per termin och följer upp så att flickorna verkligen går i skolan. Hon har även regelbunden kontakt med deras mammor genom kvinnoprojektet Nikumbuke där hälsa och utbildning är två viktiga frågor. Förståelsen för hur viktigt det är att flickorna genomför sin utbildning är en viktig framgångsfaktor.
 
Kostnaden för ett skolår är som tidigare år 600 kr. Det inkluderar skolavgift, två skoluniformer, skor och lunch varje skoldag.
 
Vi tackar er för att ni fortsätter att stötta flickorna så de kan genomföra sin utbildning.
 

Bankgiro 594-6256 eller SWISH till 123 483 2077 

Märk din inbetalning med ”MASSAJ”

Vi önskar din betalning senast 2022-04-30