Presentation av styrelsen

I fredags fick vi veta lite mer om var och en som finns med oss i styrelsen detta året. Vår klubbmästare Cecilia Lindblom Hilton kunde inte närvara vid  frukostmötet men hon får chans att presentera sig mer vid ett annat tillfälle
 

Presidentens val 2021-2022

Som president har du den stora äran att skänka 10 000 kr till något som ligger dig varmt om hjärtat – det var inte svårt.
 
 
I år går 5 000 kr till Hela Människan (RIA)
”Tillsammans gör vi Lerum till en varmare plats för fler – Socialt arbete – Tror på alla människor lika värde”
 
5 000 kr till Min stora dag
”Uppfyller önskningar och skapar upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser – En stor dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag – 2020 nådde Min stora dag över 6 600 barn”